Algemene voorwaarden

1. Boekingen

In de Heuvelrug neemt alleen boekingen in behandeling gemaakt door personen van 18 jaar of ouder. In de Heuvelrug behoudt zich het recht voor om ten allen tijde - zonder opgaaf van reden - een boeking te weigeren. We proberen altijd snel te reageren en je kan dus verwachten dat we bij een boeking altijd binnen 2 werkdagen na ontvangst per e-mail aan je bevestigen en factureren. Controleer de bevestiging altijd op juistheid. Eventuele of beweerde onjuistheden dien je per e-mail kenbaar te maken binnen 10 dagen na datum van de bevestiging/factuur en in elk geval vóór aanvang van het verblijf. Ben je binnen 2-3 werkdagen na de boeking niet in het bezit van een schriftelijke bevestiging, tevens factuur, neem dan contact met ons op.

2. Prijs

We proberen onze prijzen altijd correct weer te geven. Maar ook wij maken wel eens een foutje. De prijzen op www.indeheuvelrug.nl zijn dan ook niet bindend. In de Heuvelrug behoudt zich het recht voor deze prijzen te wijzigen bij foutieve weergave. Bij je boeking word je in kennis gesteld van de dan geldende prijs. De op de bevestiging/factuur vermelde prijs is bindend. Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt, nadat de bevestiging/factuur door ‘In de Heuvelrug’ is verzonden.

3. Verhuur

Bij de huurprijs van iedere accommodatie is inbegrepen:
Huur van de vakantiewoning l Gebruik van en toegang tot het terrein l Verbruik water & energie l BTW.


Niet inbegrepen zijn onder andere*:
Linnengoed: €9,- per persoon per verblijf, inclusief opgemaakte bedden. Mocht u langer dan een week verblijven, dan kunt u kosteloos om een omwisseling vragen.
Eindschoonmaak: €65,- per accommodatie.
Overnachtingskosten huisdieren: €10,- per nacht, per huisdier (maximaal 2 huisdieren).
Toeristenbelasting en heffingen: €1,27 per persoon per nacht in 2024.
* Prijzen zijn overeenkomstig voor 2024.

Daarnaast wordt van u verwacht dat u de accommodatie bezemschoon weer achterlaat bij vertrek. Dit houdt onder andere in dat de volgende zaken gedaan behoren te zijn:

  • Bedden afhalen en het linnengoed verzamelen bij het voeteneind
  • Afvalzakken wegbrengen naar de daarvoor bestemde bakken op het terrein

Meer informatie over onze huisregels is te vinden op deze pagina.

Dagbezoek
Het is in principe toegestaan dat je (beperkt) bezoek ontvangt tijdens je verblijf op ons terrein. Dit bezoek dient zich te melden bij ‘In de Heuvelrug’.

4. Toeristenbelasting en heffingen

De prijzen voor de huur van een vakantiewoning zijn exclusief toeristenbelasting en heffingen. De hoogte hiervan is afhankelijk van de gemeente waarin de accommodaties liggen. Momenteel betaal je in de gemeente Hellendoorn €1,27 per persoon per nacht. Voor de vaststelling van het aantal personen per boekingsperiode geldt het maximaal aantal personen dat tenminste één nacht in het geboekte vakantiehuis verblijft.

5. Huisdieren

Mocht je een huisdier willen meenemen, dan kan dat, mits beschikbaar. Bij ‘In de Heuvelrug’ zijn drie woningen geschikt gemaakt voor huisdieren en hier geldt een maximum van 2 huisdieren per verblijf. Deze huisdieren zijn tegen vergoeding welkom op ons terrein, mits we daarvan vooraf op de hoogte zijn gesteld. We vragen een vergoeding van €10,- per dag per huisdier. Op aanvraag zetten we gratis een afrastering rondom het terras.

6. Betalingen

Het verschuldigde bedrag dient in twee termijnen betaald te worden. We sturen je uiteraard een reserveringsbevestiging met betalingsvoorwaarden. De aanbetaling van 50% dient te geschieden binnen 14 dagen na datum van de factuur. Het restant (50%) van het boekingsbedrag moet uiterlijk een maand voor aanvang van uw verblijf zijn bijgeschreven op de bankrekening van In de heuvelrug zijn van ‘In de Heuvelrug’.

Bij boekingen binnen 6 weken voor aanvang van het verblijf, dient het gehele boekingsbedrag in een keer voldaan worden. Bij niet tijdige of onvolledige betaling van de gefactureerde bedragen ben je in verzuim. We sturen je dan een herinnering met nogmaals het verzoek om te betalen. Wanneer het bedrag binnen 14 dagen na de datum van aanmaning nog niet op de rekening van ‘In de Heuvelrug’ is bijgeschreven, zijn we gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden door middel van een schrijven (mail of brief). In dat geval kan ‘In de Heuvelrug’ je ook aansprakelijk stellen voor kosten van eventuele schade die als gevolg hiervan ondervonden wordt, waaronder alle kosten die ‘In de Heuvelrug’ in verband met je boeking en de ontbinding heeft moeten maken.

7.1. Annulering (particuliere boekingen)

Bij een annulering binnen 8 dagen voor aankomst rekenen we 100% van het boekingsbedrag.

Bij een annulering tussen de 8 en 31 dagen voor aankomst rekenen we 75% van het boekingsbedrag.

Bij een annulering tussen de 31 en 62 dagen voor aankomst rekenen we 50% van het boekingsbedrag

Bij een annulering bij meer dan 62 dagen voor aankomst rekenen we 20% van het boekingsbedrag.

7.2. Annulering (zakelijke boekingen)

Naast vakantiegasten, ontvangen we ook zakelijke gasten op ons terrein. Hiervoor hebben we specifieke annuleringsvoorwaarden die gelden bij zakelijke boekingen. We hanteren hierbij de Uniforme Voorwaarden Horeca.

In geval van een annulering meer dan 14 dagen voor de geplande aanvangsdatum, brengen we 15% in rekening. Bij een annulering tussen 7 en 14 dagen voor de geplande aanvangsdatum, rekenen we een vergoeding van 35%, bij een annulering tussen 3 en 7 dagen voor de geplande aanvangsdatum, 60%, bij annulering tussen 24 uur tot 3 dagen voor aanvangsdatum 85%. Tot slot, bij een annulering 24 uur of minder voor de geplande aanvangsdatum rekenen we 100% van het boekingsbedrag.

Bovengenoemde percentages zijn volgens de richtlijnen van de Uniforme Voorwaarden Horeca. Bij zakelijke boekingen die in het hoogseizoen vallen, wijken we af van de bovengenoemde voorwaarden. Hiervan zullen we je bij de reservering op de hoogte stellen. Reeds betaalde gelden zullen worden verrekend met de te betalen ontbindingsvergoeding. Indien nog niets betaald is, worden bovengenoemde bedragen in rekening gebracht.

8. Wijzigingen

Indien je, na de totstandkoming van de boeking, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, is ‘In de Heuvelrug’ niet verplicht daaraan te voldoen. Het is ter vrije keuze van ‘In de Heuvelrug’ of, en in hoeverre, die wijzigingen geaccepteerd zullen worden.

9. Aankomst en vertrek

Na je boeking ontvang je van ons een reserveringsbevestiging en een factuur. Deze reserveringsbevestiging kun je bij aankomst tonen als toegangsbewijs. Onze aankomsttijden zijn vanaf 16.00 uur. Op de dag van vertrek dien je vóór 10.30 uur de accommodatie te verlaten. Uiteraard hanteren we voor onze zakelijke gasten aangepaste aankomst- en vertrektijden.

10. Huishoudelijke reglement

We willen al onze gasten een aangenaam verblijf bieden. In al onze accommodaties vind je daarom voor de zekerheid een 'huishoudelijk reglement'. Hoewel we hopen dat het nooit voor zal komen, kan overtreding van het huishoudelijk reglement verwijdering van het terrein tot gevolg hebben, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

‘In de Heuvelrug’ behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de faciliteiten en voorzieningen op het terrein. Wij maken je er tevens op attent dat het mogelijk zou kunnen zijn dat tijdens je verblijf onderhoudswerkzaamheden op het terrein of aan de accommodatie(s) worden uitgevoerd, zonder dat je recht hebt op enige vergoeding.

11. Veiligheid

Jullie verblijven in de natuur, met open water en heuvels. Let daarom op wanneer er kinderen onder 6 jaar verblijven. Deze dienen ten allen tijden onder begeleiding van een volwassene te zijn. Dit om te voorkomen dat ze in het water vallen of van de daken vallen. Er zit geen afrastering op het dak van de accommodaties, omdat we zo min mogelijk verstoring van het natuurlijke aangezicht willen hebben. Het is dan ook ten strengste verboden om op de daken te klimmen, dit om te voorkomen dat er (ernstige) ongelukken gebeuren. Daarom wijzen we je erop dat het betreden van ons terrein op eigen risico is.

12. Aansprakelijkheid

In de Heuvelrug aanvaard geen aansprakelijkheid voor: diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf op ons terrein en in de accommodaties, het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen op terrein.

De huurder en degene die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor In de Heuvelrug en/of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen op de het terrein bevinden alsmede van alle schade die veroorzaakt is door enig dier en/of zaak die zij onder zich hebben. Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten van de accommodaties kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden doorberekend.

13. Klachten

Ondanks al onze zorgen kan het voorkomen dat je een gerechtvaardigde klacht hebt. In het geval van eventuele klachten, zouden we graag zien dat deze tijdens uw verblijf met ons gedeeld worden, dit om ons in gelegenheid te stellen e.e.a. onmiddellijk op te lossen.

Mocht de klacht niet tot tevredenheid worden afgehandeld, dan heb je tot uiterlijk 1 maand na vertrek van ons terrein de gelegenheid de klacht schriftelijk of per e-mail in te dienen bij ‘In de Heuvelrug’ via info@indeheuvelrug.nl. Mocht ook dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan heb je tot uiterlijk 3 maanden na vertrek van ons terrein de gelegenheid de klacht te laten behandelen door de Geschillencommissie Recreatie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoon 070-3105310. De beslissing van deze commissie heeft de kracht van bindend advies.

14. Algemeen

Je contractspartij is: “In de Heuvelrug”, Kluversweg 13, 7447 JJ te Hellendoorn. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen, direct of indirect gedaan bij ‘In de Heuvelrug’. Op de inhoud van onze publicaties zijn wijzigingen voorbehouden. Kennelijke drukfouten binden ons niet.

Vragen?

Stuur ons gerust een bericht.